Lesdag 3 – vormgeving van het leefgroepsklimaat

Je bent hier:

08u45 – Onthaal en koffie


09u00 – Inleiding en situering van lesdag 3 binnen de VSvG-opleiding.


09u40 – Uitwerking ‘krachtlijnen’ in subgroepen


10u30 – Pauze


10u45 – Tot een gezamenlijke indeling komen


12u00 – Individuele opdracht 1


12u15 – Voorstelling Tilia (Powerpoint). Lunch + rondleiding Tilia


14u15 – Individuele opdracht 2


14u35 – Bespreking opdracht 1


15u00 – Pauze


15u15 – Vervolg opdracht 2


16u15 – Dagsynthese


16u30 – Evaluatie lesdag + meegeven opdracht


17u00 – Einde

Bestanden

 

WIJZIGING!!!

Voor de derde lesdag verplaatsen we ons naar Sint-Niklaas. Hij vindt plaats op woensdag 20 maart 2024 van 08u45 tot 17u in Vitaz  te Sint-Niklaas..

We verzamelen aan de receptie van kinderpsychiatrie om 8u45 en vertrekken dan naar het vormingslokaal. Om 9u gaan we van start.

Lesgevers

Deze dag wordt begeleid door  Ann De Volder en Katrien Standaert

In functie van de 3e lesdag vragen we je om volgende vraag uit te werken om daarna gezamenlijk aan de slag te kunnen gaan:

Wat zijn volgens jou belangrijke elementen en krachtlijnen die een therapeutisch klimaat in de leefgroep bepalen?

  • Ga na wat de visie van jullie dienst of ziekenhuis is en breng dit mee op de lesdag.
  • Zet dit huiswerk ook op papier.

Praktische info

Waar moet je je alvast geen zorgen over maken?

  • een maal wordt jullie gratis aangeboden
  • parking is betalend. Er is betalende parkeermogelijkheid in de omliggende straten. Wel oog hebben voor de duur.
  • Bij onvoorziene problemen en voor vragen allerhande contacteer je jullie mentor.

Gelieve steeds tijdig je eventuele afwezigheid te melden aan de mentor Ann De Volder (0485372551)

Achtergrondinformatie

Verkennen van visie eigen dienst

Wegbeschrijving

Moerlandstraat, 1 9100 Sint-Niklaas

.  I.p.v op de parking van het ZH te rijden, volg je de Moerlandstraat tot op een T, sla je links de Hospitaalstraat in en direct rechts de parking op. Op dit stuk ligt ook Tilia. We kunnen gebruik maken van de omliggende parking.

De lesdag zelf gaat door in de Hogeschool Odisee (Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas), in lokaal 45. De school ligt tegenover Vitaz campus Sint-Niklaas.