Inschrijvingsformulier VSVGW


Algemene Informatie

Organisatie

Doelstellingen
Je inschrijving is pas definitief nadat je 300€ hebt overgeschreven op volgend rekeningnummer
  • VSvG-west
  • BE20 1431 1282 5956
  • vermelding: VSvG-west/ inschrijvingsgeld 2024 + naam deelnemer