VSvGW

Vlaamse Specialisatie voor Groepsleiding West

De Vlaamse Specialisatie voor Groepsleiding WEST (VSvGW) is een vorming die zich richt op leefgroepsbegeleiders in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie die minstens 1 tot maximum 5 jaar ervaring hebben binnen een Vlaamse K-dienst. De opleiding richt zich tot verdere uitbouw van de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen het vak van groepsleiding.

Het werken als groepsleiding binnen een K-dienst vraagt een sterke professionele inzet.

VSvGW is een interactieve opleiding vervat in 10 lesdagen waarbij reflectie en verdieping centraal staan. De focus ligt op het eigen leerproces en interactie met collega’s van andere K-diensten. Een grote meerwaarde is ook de kennismaking met de werking van andere diensten.