Jeugdkliniek

Je bent hier:

www.sintjozefpittem.be

kliniek St Jozef heeft binnen zijn zorgaanbod verschillende zorgprogramma’s (volwassenen, ouderen, verslaving en jeugd).

Zorgprogramma jeugd bestaat uit 3 verschillende eenheden:

  • Eenheid jeugd behandeling (22 bedden): Richt zich tot jongeren tussen 15 en 18 jaar, jongeren met psychiatrische en psychologische problemen. Deze jongeren zitten ernstig in de knoei met zichzelf, en ook op school en thuis functioneren zij niet meer. Ambulante hulp is hierbij niet voldoende. Hun problemen kunnen heel verschillend zijn. Ze zijn bereid om aan zichzelf te werken. Wij werken met een groep mensen samen vanuit verschillende therapeutische invalshoeken en een veelheid aan methoden en technieken.
  • Eenheid jeugd kortverblijf (12 bedden): Richt zich tot jongeren tussen 15 en 18 jaar die op een of andere manier ontspoord zijn. Zij hebben psychische en/of psychiatrische problemen die hun functioneren bemoeilijken. Een korte en snelle opname kan hier helpen. Wij werken met een groep mensen samen vanuit verschillende therapeutische invalshoeken en een veelheid aan methoden en technieken. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid tot crisisopname (2 bedden) gedurende een periode van 2 weken.
  • Eenheid jongvolwassen (15 bedden): Richt zich tot jonge mensen tussen 18 en 23 jaar die als jongvolwassene in hun evolutie vastlopen. De jongvolwassenheid is voor sommigen een zeer wankele brug naar het verdere leven, waarbij ze soms ter plaatse blijven trappelen. Zij zitten met zichzelf in de knoei en zien weinig toekomstperspectief. Een aantal onder hen heeft moeite om los te komen van thuis.Ook voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornissen of ADHD hebben wij een aanbod.

 Wij werken met een groep mensen samen vanuit verschillende therapeutische invalshoeken en een veelheid aan methoden en technieken.

 

Behandelende artsen:

  • Dr Geert Everaert (eenheid jongvolwassenen en jeugd kortverblijf)
  • Dr Evelyne D’ hoore (eenheid jeugd behandeling)

 

Afdelingshoofden:

  • Sabine Vandoorne (eenheid jongvolwassenen en jeugd kortverblijf)
  • Anneke Baert (eenheid jeugd behandeling)