Fioretti

Je bent hier:

Fioretti
Campus de Deyne
Ebergiste de Deynestraat 2F,
9000 Gent

www.guislain.be 

Secretariaat 09 385 77 62
Afdelingshoofd 09 385 77 65

 

Algemene Informatie

 

De afdeling Fioretti is een opname- en behandelafdeling die zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische aandoeningen. De afdeling biedt deze kinderen en jongeren een veilige en positieve omgeving waarin zij op hun eigen tempo en met vallen en opstaan kunnen groeien in hun vaardigheden en hun emotioneel, sociaal en gedragsmatig functioneren. Fioretti wil een plek zijn waar aan de specifieke kwetsbaarheid gewerkt kan worden om zo de banden met de oorspronkelijke context te herstellen en een functioneren hierin opnieuw mogelijk te maken. Mits medewerking van de ouders en een behandelaanbod dat rekening houdt met ieder kind binnen zijn context is elke opname bij ons van tijdelijke aard.

‘Fioretti’ is het Italiaanse woord voor ‘bloemetjes’. Met deze naam wil Fioretti de eigenheid, de verscheidenheid maar ook de schoonheid van elk individu benadrukken. Fioretti wil een deskundig en hartelijk diagnostisch en therapeutisch aanbod bieden aan haar doelgroep. Hiertoe baseert de afdeling zich op het model van emotionele ontwikkeling van A. Došen en het sociaal competentiemodel van H. Spanjaard.

Fioretti vervult duidelijk een maatschappelijk relevante positie binnen het Vlaamse zorglandschap. Dit blijkt ook uit de wachtlijsten, de aantrekkingskracht van competente medewerkers die specifiek voor deze afdeling kiezen, de vraag tot uitwisseling met andere voorzieningen en de nauwe samenwerking met andere sectoren. De recente inspectie in Fioretti rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en de inzage in het werk binnen Fioretti m.b.t. tot dit thema getuigen mee van deze actieve positie binnen de maatschappij.

Fioretti doet echter geen wonderen. Fioretti wil zich bescheiden en loyaal inzetten voor de doelgroep die ze onthaalt. Daarmee willen de medewerkers van de afdeling bijdragen tot het zaaien en laten kiemen van de mogelijkheden van jonge mensen. Ondanks hun beperkt intelligentiequotiënt, willen deze jongens en meisjes met heel grote betrokkenheid en een hoog ‘hartquotiënt’ immers graag deel uitmaken van de complexe wereld waarin we leven. Een wereld die op haar beurt in zich veel zichtbare en onzichtbare beperkingen draagt.