Fioretti

Je bent hier:

Fioretti
Campus de Deyne
Ebergiste de Deynestraat 2F,
9000 Gent

www.guislain.be 

Secretariaat 09 385 77 62
Afdelingshoofd 09 385 77 65

 

Fioretti is een opname- en behandelafdeling die zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische aandoeningen.

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking blijken veel kwetsbaarder voor psychische en psychiatrische problemen.  Niet zelden wordt deze doelgroep systematisch overvraagd en overschat.  Dat leidt tot onbegrepen gedrag, wat weegt op de primaire verzorgers en op de kinderen en jongeren zelf.  Door het beter en verfijnd situeren van dat gedrag in de context van hun emotionele ontwikkeling, van wie deze kinderen en jongeren zelf zijn, vinden we opnieuw handelingsmogelijkheden die minder uitputtend zijn.  Zo maken we ook opnieuw onderscheid

In dat proces trachten we primaire verzorgers en ondersteuners ook bijzonder nabij te zijn, zodat de openingen die we vinden ook ten dele overdraagbaar zijn.  We delen in die zin zoveel mogelijk onze handelingsdiagnostiek, van zorgtoeleiding tot zorgtransmissie.

Hoewel onbegrepen gedrag binnen een ander register soms ook gekaderd kan worden als misdrijf omschreven feit, is Fioretti uitdrukkelijk geen forensische setting, noch bieden we een alternatief voor de Gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdzorg.

 

Residentiële behandeling in 2 gemengde leefgroepen:

–       één voor kinderen basisonderwijs (6-12 jaar)

–       één voor jongeren secundair onderwijs (13-16 jaar)

Module dagbehandeling (op maandag, woensdag en vrijdag)

Crisisaanbod met mobiele crisisinterventies of korte crisisopnames (14 dagen) in het kader van het regionale crisisnetwerk GGZ RADAR (6 tot 18 jaar)

De leefgroepen op de afdeling creëren een positief leefklimaat binnen een herkenbare dagelijkse routine, afgestemd op de emotionele ontwikkeling van elkeen.

 

 

De afdeling schrijft zich in binnen de denkkaders van de ontwikkelingsdynamische modellen (A. Dõsen) en de institutionele psychotherapie, die in elkaars verlengde liggen.  Dat wil zeggen dat we uitgaan van het aanpassen van de omgeving aan de mogelijkheden van elkeen, met veel oog voor de eigen interesses en sterktes.  Daar zitten immers de belangrijkste bronnen tot herstel.

Dat doen we in nauw overleg met de context en eventueel verwijzer, van voor de opname tot na het ontslag.

 

Beleidsarts & kinder- en jeugdpsychiater         Dr. Miet Suy

Afdelingshoofd      Tom De Bois